Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije, smatra se prvom specijalizacijom iz oblasti medicine. Podrazumeva dodatno usavršavanje nakon završenog fakulteta stomatologije, u vidu zdravstvene specijalizacije, u trajanju od 3 godine. Nakon toga, konkretno naš specijalista oralne hirurgije nastavlja sa edukacijama u zemlji i inostranstvu, da bi Vam pružili najkvalitetniju uslugu. Kao takav, je kompetentan za obavljanje svih oblika oralno- hirurških intervencija, jer je od ključne važnosti da to obavljaju specijalisti, koji su pripremljeni za sve nepredviđene situacije, koje se uvek mogu desiti. Takođe, od ključne važnosti je i kvalitet materijala koji se koristi, mi u našoj ordinaciji garantujemo kvalitet, i transparentno je poreklo svakog materijala koji koristimo za Vas. U domen oralne-hirurgije spadaju: hirurško vađenje zuba, hirurško vađenje (polu) impaktiranog zuba, apikotomije, frenektomije, cistektomije, sinus lift, ugradnja implanta, augmentacija, ugradnja mini implanta kao priprema za dalje protetske radove, itd.

Oralna hirurgija Novi Sad
implanti za zube Novi Sad

Zubni implanti

Ukoliko iz nekog razloga, dođe do gubitka jednog ili više zuba, implanti su idealna zamena. Oni ne oštećuju susedne zube da bi se nadoknadili nepostojeći, i ‘drže’ kost da ne dođe do resorpcije (povlačenja, gubitka kosti) , što se fiziološki neminovno dešava nakon svakog gubitka zuba, iako se zubi protetski zbrinu ( keramičke krunice, mostovi). Neophodan je ortopantomograf (OPT) i CBCT snimak, da bi hirurg mogao da proceni stanje kosti, kao i da li se ispunjavaju uslovi neophodni za uspešnu ugradnju implanta, posle čega se pristupa samoj intervenciji. Ono što je najbitnije, ugradnja implanta kao i sve druge intervencije, su apsolutno bezbolne, uz primenu savremenih oblika anestezije. Jedino što može da bude problematično kod implanata, je mogućnost odbacivanja istog. Niko nikada ne može da Vam garantuje uspešnost, jer je to prosto nemoguće i neiskreno, ali mi u našoj ordinaciji, cinimo apsolutno sve, da to toga ne dođe.

Kvalitet zubnog implanta

Kvalitet zubnog implanta, igra važnu ulogu. Mi koristimo zubne implante koji su se dokazano po više naučnih studija na velikom tržištu, pokazali kao najkvalitetniji, najbolji i najsigurniji izbor i za pacijente koji mogu biti osetljivi na sam implant (dijabetičari, pacijenti sa hipertenzijom itd) pa je mogućnost odbacivanja implanta, svedena na minimum. Isto tako, u nasoj ordinaciji mi ćemo Vam tražiti da uradite određene brze nalaze krvi, koje ako su uredne, takođe smanjuju šansu za komplikacije sa implantom. Ukoliko analize pokažu neku nepravilnost, onda Vas upućujemo da rešite to, da bi ugradnja implanta bila što sigurnija. Nakon ugradnje zubnog implanta, naš hirurg i tim ordinacije su Vam na raspolaganju 24h, za sva pitanja, savete, podršku. Ukoliko se na snimku utvrdi da nema dovoljno kosti, a želite najbolje resenje za nadoknadu zuba-implant, radi se augmentacija, odnosno ugradnja večtačke kosti. Veštačka kost u obliku granula, koja se jednostavnom intervencijom ugrađuje u kost, nakon određenog vremena se ‘veže’ za kost i stvara se dodatna kost,čime se ispunjavaju uslovi za ugradnju implanta.

Kvalitet zubnog implanta
zubni implanti Novi Sad

Zubni implanti

Frenektomija je jednostavna hirurška intervencija frenuluma (resice). Najčešće je indikovana od strane specijaliste ortopedije vilica, jer nizak odnosno visok pripoj frenuluma, dovodi do dijasteme (razmaka) prednjih zuba, češće u gornjoj vilici. Nakon korigovanja frenuluma od strane hirurga, ortodont moze da koriguje polozaj prednjih zuba, jer samo tako će novi bolji položaj, biti stabilan i neće doći do recidiva, odnosno vraćanja u prvobitni polozaj. Apikotomija je hirurška intervencija, kojom se uklanja apikalni (gornji) deo korena zuba. Indikacija za apikotomiju je neki vid procesa na vrhu korena lečenih zuba, a uslov je da je zub, odnosno korenovi zuba, adekvatno izlečeni. Prednost apikotomije je ta, što spasava zub. Dakle, eliminacijom infekcije, zub se ne vadi već ostaje u vilici, i nesmetano vrši svoju funkciju. Cistektomija je intervencija uklanjanja ciste iz kosti vilice. Postoji više razloga koji mogu dovesti do stvaranja ciste, ali ono što je neminovno, to je njeno uklanjanje. Ukoliko se ne izvadi, rizikuje se njeno uvećanje do kog ce sigurno doći, i ugrožavanje okolnih zuba koje takođe može zahvatiti. U tom slučaju, sem zuba uzročnika (na kom se pojavila cista), moraju da se izvade i okolni zubi takođe zahvaćeni cistom. Cista predstavlja žariste infekcije, tako da kad se utvrdi pregledom i snimkom da postoji, indikovano je njeno vađenje u što kraćem roku.